SOUTĚŽ

KONCEPCE SOUTĚŽE

 • Soutěž pro jednotlivce
  1. kolo – testování na ZŠ, 3 nejlepší z každé školy postoupí do 2. kola.
  2. kolo – zkouška teoretických znalostí – prezenčně nebo distančně formou on-line testu (dle epid. situace), 30 nejlepších postoupí do 3. kola.
  3. kolo – praktická zkouška laboratorních dovedností (v případě nepříznivé epid. situace pouze on-line test), nejméně 3 nejlepší postoupí do celostátního finále.
 • Soutěž pro třídy – nejlepší chemický projekt
  Pod vedením učitelů třídy vypracují projekt na zadané téma. Prezentace projektů proběhne prezenčně v prostorách SPŠCH Pardubice, v případě nepříznivé epid. situace distančně formou posouzení natočeného videa.
 • Soutěž o školu s nejlepšími chemiky
  Na základě výsledků 2. a 3. kola jednotlivců a soutěže projektů bude vyhodnocena škola s nejlepšími mladými chemiky.
 • Nejlepší učitel chemie
  Cena pro učitele, jehož žáci dosáhli nejlepších výsledků v 2. a 3. kole soutěže jednotlivců a v soutěži o nejlepší projekt.
 • Celostátní finále soutěže
  Nejméně 3 nejlepší žáci z finále v pardubickém regionu se utkají s vítězi soutěže v ostatních krajích. Testy a zkouška laboratorních dovedností proběhnou v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V případě nepříznivé epidemiologické situace se národní finále uskuteční distančně formou on-line testu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

září a říjen 2021

 • 1. kolo (školní)
  testovací části na ZŠ

říjen 2021 až únor 2022

 • práce tříd na projektech

27. ledna 2022

 • 2. kolo (krajské)
  distančně formou online testu

9. března 2022

 • prezentace třídních projektů
  v prostorách SPŠCH v Pardubicích; v případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne projektový den distančně formou posouzení zaslaných videí

16. března 2022

 • 3. kolo (regionální finále)
  zkouška praktických dovedností v laboratořích SPŠCH v Pardubicích; v případě nepříznivé epidemiologické situace bude 3. kolo realizováno distančně formou on-line testu

6. dubna 2022

 • slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v ABC Klubu Na Olšinkách v Pardubicích; v případě nepříznivé epidemiologické situace budou ceny předány individuálně

16. června 2022

 • celostátní finále v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice; v případě nepříznivé epidemiologické situace se národní finále uskuteční distančně formou on-line testu