O projektu

CHARAKTERISTIKA

Největší soutěž svého druhu, která svým významem přesáhla hranice regionu a stala se celorepublikovou záležitostí. V letošním školním roce soutěží v našem regionu základní školy z 5 krajů – Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Vysočina. 13. června 2024 proběhne 12. ročník celostátního finále v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

CÍL PROJEKTU

Představit chemii jako poutavou a užitečnou přírodní vědu, která má široké uplatnění v praxi a která je zajímavým a lukrativním studijním oborem.

KONCEPCE SOUTĚŽE

 • Soutěž pro jednotlivce
  1. kolo – testování na ZŠ, 3 nejlepší z každé školy postoupí do 2. kola.
  2. kolo – zkouška teoretických znalostí v učebnách SPŠCH Pardubice a vybraných základních školách,
  30 nejlepších postoupí do 3. kola. (V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne 2. kolo distančně formou on-line testu.)
  3. kolo – zkouška praktických dovedností v laboratoři SPŠCH Pardubice. (V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne 3. kolo distančně formou on-line testu.)
 • Soutěž pro třídy – nejlepší chemický projekt. Pod vedením učitelů třídy vypracují projekt na zadané téma. Prezentace projektů proběhne v prostorách SPŠCH Pardubice. (V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne projektový den distančně formou posouzení zaslaných videí.)
 • Soutěž o školu s nejlepšími chemiky
  Na základě výsledků 2. a 3. kola jednotlivců a soutěže projektů bude vyhodnocena škola s nejlepšími mladými chemiky.
 • Nejlepší učitel chemie
  Cena pro učitele, jehož žáci dosáhli nejlepších výsledků v 2. a 3. kole soutěže jednotlivců a v soutěži o nejlepší projekt.
 • Celostátní finále soutěže nejméně 3 nejlepší žáci z finále v pardubickém regionu se utkají s vítězi soutěže v ostatních krajích. Testy a zkouška laboratorních dovedností proběhnou 13. června 2024 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. (V případě nepříznivé epidemiologické situace bude národní finále realizováno distančně formou on-line testu.)

HODNOCENÍ A VÝZNAM SOUTĚŽE

 • Počet zúčastněných škol se rozrostl natolik, že soutěž získala celorepublikový rozměr.
 • Dojde k masivní a plošné osvětě chemie jakožto zajímavého a perspektivního oboru.
 • Motivujeme žáky ke studiu na SPŠCH a pozdější práci v chemickém průmyslu.
 • Firmy a společnosti, které soutěž podporují, na sebe nenásilnou formou upozorní a zaujmou tak žáky jako potenciální zaměstnavatelé.
 • Soutěž bude silně medializována: zprávy v regionálních i celostátních denících, reference v odborných časopisech a na webových portálech, spoty a rozhovory v rozhlase, reportáže v ČT.
 • Výrazná medializace je zárukou silné reklamy a zvýšení image pro partnery soutěže.
 • Podpora soutěže je vkladem do našich dětí, do budoucnosti naší společnosti: vychováváme tak generaci, která bude rozhodovat o prioritách této země.