Projektový den se zaměřil na alternativní zdroje energie

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 se v prostorách SPŠCH Pardubice uskutečnil projektový den soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Slavnostního zahájení se ujal ředitel pořádající školy Jan Ptáček a zástupci generálních partnerů soutěže: vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss, personální ředitelka společnosti Synthesia Olga Marečková, vedoucí Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek Fakulty chemicko-technologické David Veselý, ředitel Výzkumného ústavu průmyslové chemie a člen představenstva společnosti Explosia Kamil Dudek, manažer pro klíčové zákazníky společnosti ORLEN OIL Luboš Patočka a projektový manažer Svazu chemického průmyslu České republiky Jan Kvarda. Jedenáct soutěžních týmů představilo projekty na téma Chemie a energie. Všechny týmy předvedly velmi kreativní výkony, velkou dávku fantazie a vynikající komunikační dovednosti. K vidění byly např. projekty s názvy Elektromobilita, Energie, která nás zachrání, Alternativa nejen pro Eskymáky, Voda proti větru nebo Pohádka o Hostětíně. Nechyběly ani funkční modely elektráren, tematická videa nebo divadelní scénky a pěvecká i recitační vystoupení. Děkujeme soutěžícím za osvěžující zážitek, úroveň jejich prezentací byla skutečně vysoká.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií soutěže se uskuteční v rámci zábavného odpoledne 22. 3. 2023ABC klubu na Olšinkách v Pardubicích. Kromě předání atraktivních cenbohatého doprovodného programu se dozvíme i jména těch soutěžících, kteří postoupili do celostátního finále jednotlivců. Národní finále pořádá 13. 6. 2023 Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT.

Pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků budou včas rozeslány všem zúčastněným školám.

Označeno v Uncategorized

3. tisková zpráva 2022/2023

 

Označeno v Uncategorized

2. tisková zpráva 2022/2023

 

Označeno v Uncategorized

Proběhlo finále jednotlivců

Ve středu 11. 1. 2023 se v laboratořích SPŠCH Pardubice uskutečnilo regionální finále jednotlivců soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. 29 finalistů z 18 základních škol změřilo své síly v laboratorních dovednostech. Úkolem žáků bylo vypracovat laboratorní úlohu, zaměřenou na stanovení obsahu vitaminu C pomocí neutralizační odměrné analýzy. Praktickou část úlohy doplnil krátký test z teoretických znalostí, zápisu rovnic a chemických výpočtů. Zatímco žáci soutěžili, učitelé absolvovali besedu se zástupcem společnosti Explosia. Tiskový mluvčí Martin Vencl přiblížil pedagogům historii i současnost společnosti a debatoval s učiteli o aktuálních potřebách chemického průmyslu. Finálový den završila interaktivní chemická show v podání lektorů SPŠCH Pardubice. Kompletní výsledky soutěže budou oznámeny 22. března 2023 v rámci zábavného odpoledne v pardubickém ABC klubu. Sedm nejlepších regionálních finalistů postoupí do celostátního finále, které se uskuteční 13. června 2023 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Finále jednotlivců
Označeno v Uncategorized

1. tisková zpráva 2022/2023

 

Označeno v Uncategorized

Proběhla krajská kola soutěže

Ve dnech 13. 12.–15. 12. 2022 se v našem regionu uskutečnila krajská kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Nejprve v prostorách SPŠCH Pardubice (Pardubický, Královéhradecký a Středočeský kraj), poté v učebnách ZŠ Jana Harracha JilemniceZŠ Husova Liberec (Liberecký kraj) a nakonec ve třídách ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod (Vysočina). Celkem se krajských kol zúčastnilo 420 žáků. Doprovodný program pro učitele obstarali zástupci společností SynthesiaP-LAB. Třicet nejúspěšnějších žáků postupuje do regionálního finále, které proběhne 11. 1. 2023 v laboratořích SPŠCH Pardubice. Kompletní výsledky krajských kol budou publikovány v nejbližších dnech, pozvánky do finále obdrží postupující počátkem ledna.

Označeno v Uncategorized

Školních kol se zúčastnilo téměř 7 000 žáků

16. ročník soutěže zaznamenal rekordní účast. Během školních kol, která probíhala od září do konce října, bylo testováno 6 957 žáků ze 195 ZŠ. Jedná se o nejvyšší regionální účast v historii soutěže. Do krajských kol postoupilo 485 žáků. Pro soutěžící z Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje proběhne krajské kolo 13. 12. 2022 v prostorách SPŠCH Pardubice, mladí chemici z Libereckého kraje zamíří 14. 12. 2022 do ZŠ Jana Harracha v Jilemnici nebo do ZŠ Husova v Liberci a žáci z Vysočiny absolvují test krajského kola 15. 12. 2022 v učebnách ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě.

Všem postupujícím přejeme hodně štěstí a mnoho úspěchů v dalších fázích soutěže!

Označeno v Uncategorized

Startuje 16. ročník soutěže, přihlášky zde

Šestnáctý ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, který proběhne ve školním roce 2022–2023, odstartuje v průběhu měsíce září. Základní školy se mohou nejpozději do 27. 10. 2022 přihlašovat na této adrese:
cebis@czech-marketing.com

I v letošním roce jsme pro žáky připravili napínavé klání, bohatý doprovodný program a velmi atraktivní ceny.

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude soutěž realizována distančně formou online testu.

Těšíme se na vaši účast!

Označeno v Uncategorized

Rozhovor s vítězkou 2021/2022

 

Označeno v Uncategorized

Závěrečná tisková zpráva 2021/2022

 

Označeno v Uncategorized