SOUTĚŽ

KONCEPCE SOUTĚŽE

 • Soutěž pro jednotlivce
  1. kolo – testování na ZŠ, 3 nejlepší z každé školy postoupí do 2. kola.
  2. kolo – zkouška teoretických znalostí – letos distančně formou on-line testu, 30 nejlepších postoupí do 3. kola.
  3. kolo – letos distančně formou on-line testu, 6 nejlepších postoupí do celostátního finále.
 • Soutěž pro třídy – nejlepší chemický projekt
  Pod vedením učitelů třídy vypracují projekt na zadané téma. Prezentace projektů proběhne distančně formou posouzení natočeného videa.
 • Soutěž o školu s nejlepšími chemiky
  Na základě výsledků 2. a 3. kola jednotlivců a soutěže projektů bude vyhodnocena škola s nejlepšími mladými chemiky.
 • Nejlepší učitel chemie
  Cena pro učitele, jehož žáci dosáhli nejlepších výsledků v 2. a 3. kole soutěže jednotlivců a v soutěži o nejlepší projekt.
 • Celostátní finále soutěže
  6 nejlepších žáků z finále v Pardubickém kraji se utká s vítězi soutěže v ostatních krajích. Testy a zkouška laboratorních dovedností proběhnou v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V případě nepříznivé epidemiologické situace se národní finále uskuteční distančně formou on-line testu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

září až 15. prosinec 2020

 • 1. kolo (školní)
  testovací části na ZŠ

říjen 2020 až únor 2021

 • práce tříd na projektech

26. ledna 2021 (14.00–16.00)

 • 2. kolo (krajské)
  testovací části, letos distančně formou on-line testu

21. dubna 2021

 • 3. kolo (regionální finále)
  zkouška teoretických znalostí, distančně formou on-line testu

duben nebo květen 2021

 • prezentace třídních projektů
  distančně posouzením natočených videí

květen 2021

 • slavnostní vyhlášení výsledků soutěže (v případě nepříznivé epidemiologické situace budou ceny předány individuálně)

15. června 2021

 • celostátní finále
  zkouška teoretických znalostí a praktických dovedností v laboratoři (v případě nepříznivé epidemiologické situace bude národní finále realizováno distančně formou on-line testu)