SOUTĚŽ

KONCEPCE SOUTĚŽE

 • Soutěž pro jednotlivce
  1. kolo – testování na ZŠ, 3 nejlepší z každé školy postoupí do 2. kola.
  2. kolo – zkouška teoretických znalostí v učebnách SPŠCH Pardubice (Pardubický, Královéhradecký a Středočeský kraj), ZŠ Jana Harracha Jilemnice + ZŠ Husova Liberec (Liberecký kraj) a ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina), 30 nejlepších postoupí do 3. kola.
  3. kolo – zkouška praktických dovedností v laboratoři SPŠCH Pardubice.
 • Soutěž pro třídy – nejlepší chemický projekt
  Pod vedením učitelů třídy vypracují projekt na zadané téma. Prezentace projektů proběhne v prostorách SPŠCH.
 • Soutěž o školu s nejlepšími chemiky
  Na základě výsledků 2. a 3. kola jednotlivců a soutěže projektů bude vyhodnocena škola s nejlepšími mladými chemiky.
 • Nejlepší učitel chemie
  Cena pro učitele, jehož žáci dosáhli nejlepších výsledků v 2. a 3. kole soutěže jednotlivců a v soutěži o nejlepší projekt.
 • Celostátní finále soutěže
  nejméně 3 nejlepší z finále v Pardubickém kraji se utkají s vítězi soutěže v ostatních krajích. Testy a zkouška laboratorních dovedností proběhnou v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

září až 19. listopad 2018

 • 1. kolo
  testovací části na ZŠ

říjen 2018 až únor 2019

 • práce tříd na projektech

11. prosince 2018

 • 2. kolo
  testovací části v učebnách SPŠCH v Pardubicích (platí pro ZŠ Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje)

12. prosince 2018

 • 2. kolo
  testovací části v učebnách ZŠ Jana Harracha v Jilemnici a ZŠ Husova v Liberci (platí pro ZŠ Libereckého kraje)

13. prosince 2018

 • 2. kolo
  testovací části v učebnách ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě (platí pro ZŠ Kraje Vysočina)

17. ledna 2019

 • 3. kolo
  zkouška praktických dovedností v laboratořích SPŠCH v Pardubicích

14. února 2019

 • prezentace třídních projektů
  v prostorách SPŠCH v Pardubicích

20. března 2019, ABC Klub Pardubice

 • slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v ABC Klubu Na Olšinkách v Pardubicích

11. června 2019

 • celostátní finále v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice