SOUTĚŽ

KONCEPCE SOUTĚŽE

 • Soutěž pro jednotlivce
  1. kolo – testování na ZŠ, 3 nejlepší z každé školy postoupí do 2. kola.
  2. kolo – zkouška teoretických znalostí v učebnách SPŠCH Pardubice (Pardubický, Královéhradecký a Středočeský kraj), ZŠ Jana Harracha Jilemnice + ZŠ Husova Liberec (Liberecký kraj) a ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina), 30 nejlepších postoupí do 3. kola.
  3. kolo – zkouška praktických dovedností v laboratoři SPŠCH Pardubice.
 • Soutěž pro třídy – nejlepší chemický projekt
  Pod vedením učitelů třídy vypracují projekt na zadané téma. Prezentace projektů proběhne v prostorách SPŠCH.
 • Soutěž o školu s nejlepšími chemiky
  Na základě výsledků 2. a 3. kola jednotlivců a soutěže projektů bude vyhodnocena škola s nejlepšími mladými chemiky.
 • Nejlepší učitel chemie
  Cena pro učitele, jehož žáci dosáhli nejlepších výsledků v 2. a 3. kole soutěže jednotlivců a v soutěži o nejlepší projekt.
 • Celostátní finále soutěže
  nejméně 3 nejlepší z finále v Pardubickém kraji se utkají s vítězi soutěže v ostatních krajích. Testy a zkouška laboratorních dovedností proběhnou v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

září až 8. listopad 2019

 • 1. kolo (školní)
  testovací části na ZŠ

říjen 2019 až únor 2020

 • práce tříd na projektech

10. prosince 2019

 • 2. kolo (krajské)
  testovací části v učebnách SPŠCH v Pardubicích (platí pro ZŠ Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje)

11. prosince 2019

 • 2. kolo (krajské)
  testovací části v učebnách ZŠ Jana Harracha v Jilemnici a ZŠ Husova v Liberci (platí pro ZŠ Libereckého kraje)

12. prosince 2019

 • 2. kolo (krajské)
  testovací části v učebnách ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě (platí pro ZŠ Kraje Vysočina)

15. ledna 2020

 • 3. kolo (regionální finále)
  zkouška praktických dovedností v laboratořích SPŠCH v Pardubicích

20. února 2020

 • prezentace třídních projektů
  v prostorách SPŠCH v Pardubicích

18. března 2020

 • slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v ABC Klubu Na Olšinkách v Pardubicích

9. června 2020

 • celostátní finále v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice