2. tisková zpráva 2020/2021

 

Označeno v Uncategorized

Termín a způsob provedení regionálního finále

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se regionální finále uskuteční distančně formou on-line testu dne 21. 4. 2021. Všichni žáci i učitelé včas obdrží informační a ověřovací e-maily s přístupovými odkazy. On-line test náročnějším způsobem prověří teoretické znalosti soutěžících. Pokud to situace dovolí, budou žáci testováni ve škole, pokud ne, absolvují test v domácím prostředí.

Děkujeme za pochopení a přejeme mnoho úspěchů v soutěži!

Označeno v Uncategorized

Proběhla krajská kola soutěže

V úterý 26. 1. 2021 se uskutečnila krajská kola soutěže, která z důvodu pandemie covid-19 probíhala distančně formou on-line testu. 880 žáků ze všech zúčastněných krajů absolvovalo test teoretických znalostí, který se skládal z 34 otázek zaměřených na základní chemické vědomosti: určování prvků, správné názvosloví, vyčíslování rovnic, chemické výpočty, poznávání laboratorního vybavení apod. Na vypracování testu byl stanoven limit 70 minut. Z pardubického regionu postoupilo 31 nejúspěšnějších řešitelů do regionálního finále, které prověří laboratorní dovednosti soutěžících. Termín regionálního finále je stanoven na 25. 2. 2021, ale v případě nepříznivé epidemiologické situace se může změnit. Pokud dojde k posunutí termínu, učitelé o tom budou včas informováni.

Kompletní výsledky krajských kol najdete zde.

Všem postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalších fázích soutěže!

Označeno v Uncategorized

1. tisková zpráva 2020/2021

 

Označeno v Uncategorized

Soutěž pokračuje navzdory dočasnému uzavření ZŠ

V souvislosti s nařízením vlády o dočasném uzavření škol bychom rádi učitele i žáky ujistili, že soutěž pokračuje dál a že jsme připraveni reagovat na aktuální nepříznivou situaci. Ty školy, které prozatím nestihly žákům zadat test 1. kola, tak budou moci učinit po avizovaném znovuotevření (2. 11.), a to až do konce listopadu. Pokud by se uzavření škol protáhlo, umožníme učitelům otestovat žáky ještě v následujících dvou týdnech po termínu obnovení prezenční výuky. Prioritou je v tuto chvíli dokončení testování 1. kola, a bude-li to nutné, posuneme kvůli tomu i termín 2. kola (krajského), které je prozatím plánováno na 15. 12. 2020.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem žákům i učitelům pevné zdraví!

Označeno v Uncategorized

Rozhovor s vítězkou 2019/2020

 

Označeno v Uncategorized

Rozhovor s nejlepší učitelkou 2019/2020

 

Označeno v Uncategorized

Závěrečná tisková zpráva 2019/2020

 

Označeno v Uncategorized

Předání cen výhercům

Z důvodu pandemie koronaviru se nemohlo uskutečnit slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, a tak předání cen proběhlo individuálně a za přísných hygienických podmínek v prostorách agentury Czech marketing, která klání organizuje. Oceněno bylo 34 finalistů, 12 projektových týmů, 5 učitelů a 5 škol. Žáci i učitelé si odnesli velmi hodnotné ceny, za což patří velké poděkování všem partnerům soutěže. Kompletní pořadí všech kategorií najdete zde. Děkujeme školám za účast v soutěži a věříme, že příští ročník Mladého chemika proběhne již za standardních podmínek…

Označeno v Uncategorized

Slavnostní vyhlášení výsledků 18. 3. 2020 zrušeno

Z důvodu rozhodnutí vlády o zákazu konání společenských akcí s účastí vyšší než 100 osob jsme byli nuceni zrušit slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se mělo uskutečnit 18. 3. 2020 v prostorách pardubického ABC klubu. Náhradní termín zatím není stanoven, počkáme, jak se situace bude vyvíjet. Pokud bychom akci nemohli uspořádat do konce dubna, zveřejnili bychom výsledky letošního ročníku na webu soutěže a ceny předali výhercům  individuálně. Všechny zúčastněné školy budeme o dalších krocích informovat.

Děkujeme za pochopení.

Označeno v Uncategorized