3. tisková zpráva 2019/2020

 

Označeno v Uncategorized

Projektový den přinesl řadu detektivních zápletek

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se v prostorách SPŠCH Pardubice uskutečnil projektový den soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Slavnostního zahájení se ujal ředitel pořádající školy Jan Ptáček, na kterého navázali zástupci generálních partnerů soutěže: člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství Bohumil Bernášek, personální ředitelka společnosti Synthesia Olga Marečková, vedoucí personálního odboru společnosti Lučební závody Draslovka Kolín Kateřina Buřivalová, vedoucí Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Karel Ventura a produktový manažer společnosti Metrohm Česká republika Matěj Stočes. Souběžně s projektovým dnem proběhlo jednání PR výboru vybraných členů Svazu chemického průmyslu ČR, jehož zástupci se spolu s partnery soutěže zapojili do prohlídky a hodnocení vystavených projektů. Letošní téma znělo Chemik na stopě zločinu a zaměřilo se na možnosti využití chemie v kriminalistice. Všechny soutěžní týmy předvedly velmi kreativní výkony a velkou dávku fantazie. Žáci si vytvořili vlastní detektivní případy, v rámci kterých pátrali po fiktivních zločincích, řešili historické kauzy s kriminálním pozadím, zabývali se možnostmi otravy podomácku vyrobeným alkoholem, usvědčovali pachatele metodami forenzní chemie apod. Nechyběly ani poutavé počítačové animace, krátké filmy, divadelní scénky nebo hudební vystoupení. Všem týmům děkujeme za příjemný zážitek, úroveň zpracování témat byla tradičně vysoká.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií soutěže se uskuteční v rámci zábavného odpoledne 18. 3. 2020ABC klubu na Olšinkách v Pardubicích. Kromě předání atraktivních cenbohatého doprovodného programu se dozvíme i jména těch soutěžících, kteří postoupili do celostátního finále jednotlivců. To pořádá 9. 6. 2020 Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT.

Pozvánky na slavnostní vyhlášení včas rozešleme všem zúčastněným školám.

Označeno v Uncategorized

2. tisková zpráva 2019/2020

 

Označeno v Uncategorized

Proběhlo finále jednotlivců

Ve středu 15. 1. 2020 se v laboratořích SPŠCH Pardubice uskutečnilo regionální finále jednotlivců soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. 34 finalistů z 26 základních škol změřilo své síly v laboratorních dovednostech. Úkolem žáků bylo vypracovat laboratorní úlohu zaměřenou na určování neznámých látek v roztocích. Pro finalisty i jejich učitele si lektoři SPŠCH připravili doprovodný program orientovaný na problematiku výbušnin a pyrotechniky. Žáci i učitelé si mohli také vyzkoušet svoje střelecké dovednosti v prostorách laserové střelnice. Již tradičně byla součástí finálového dne exkurze učitelů ve společnosti Synthesia. Tentokrát učitelé navštívili nejmodernější výrobnu nitrocelulózy včetně čističky odpadních vod. Kompletní výsledky soutěže budou oznámeny 18. března 2020 v rámci zábavného odpoledne v pardubickém ABC klubu. Šest nejlepších regionálních finalistů postoupí do celostátního finále, které se uskuteční 9. června 2020 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Označeno v Uncategorized

1. tisková zpráva 2019/2020

 

Označeno v Uncategorized

Proběhla krajská kola soutěže

Ve dnech 10. 12.–12. 12. 2019 se v našem regionu uskutečnila krajská kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Nejprve v prostorách SPŠCH Pardubice (Pardubický, Královéhradecký a Středočeský kraj), poté v areálu společnosti iQLANDIA Liberec a v učebnách ZŠ Jana Harracha Jilemnice (Liberecký kraj) a nakonec ve třídách ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina). Celkem se krajských kol zúčastnilo 444 žáků. Společnost Synthesia v rámci doprovodného programu představila učitelům nový projekt chemického kroužku, který byl ve spolupráci se SPŠCH Pardubice uveden do provozu při ZŠ Rybitví. Následovaly praktické ukázky makromolekulární gastronomiemixologie v podání SPŠCH Pardubice a nechyběla ani degustace výsledných produktů, takže učitelé mohli ochutnat např. ztracené vejce, dračí pěnu nebo modrý kaviár. Třicet čtyři nejúspěšnějších žáků postupuje do regionálního finále (15. 1. 2020), pozvánky budou rozeslány do 20. 12. 2019. Kompletní výsledky krajských kol najdete zde.

Označeno v Uncategorized

Školní kola zaznamenala rekordní účast

15. listopadu 2019 byla ukončena školní kola 13. ročníku soutěže, kterých se zúčastnilo rekordních 6 504 žáků ze 193 základních škol pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Kraje Vysočina. Z každé školy postoupili 3 nejlepší žáci do krajského kola, které bude opět zaměřeno na testování teoretických znalostí. Pro žáky z Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje proběhne krajské kolo 10. 12. 2019 v prostorách SPŠCH Pardubice, soutěžící z Libereckého kraje zamíří 11. 12. 2019 do ZŠ Jana Harracha v Jilemnici nebo do ZŠ Husova v Liberci a žáci z Kraje Vysočina absolvují test 12. 12. 2019 v učebnách ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě. Pozvánky do krajských kol včetně harmonogramu soutěžního dne budou rozeslány učitelům do konce listopadu. Všem mladým chemikům, kteří postoupili do dalšího patra soutěže, blahopřejeme a přejeme úspěšné zdolání testu!

Označeno v Uncategorized

Startuje 13. ročník soutěže, přihlášky zde

Třináctý ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, který proběhne ve školním roce 2019–2020, odstartuje v průběhu měsíce září. Základní školy se mohou přihlašovat na této adrese:

cebis@czech-marketing.com

I v letošním roce jsme pro žáky připravili napínavé klání, zábavný programvelmi atraktivní ceny.

Označeno v Uncategorized

Videoklip – slavnostní vyhlášení výsledků 2018/2019

Označeno v Uncategorized

Rozhovor s vítězem 2018/2019

 

Označeno v Uncategorized