Soutěž pokračuje navzdory dočasnému uzavření ZŠ

V souvislosti s nařízením vlády o dočasném uzavření škol bychom rádi učitele i žáky ujistili, že soutěž pokračuje dál a že jsme připraveni reagovat na aktuální nepříznivou situaci. Ty školy, které prozatím nestihly žákům zadat test 1. kola, tak budou moci učinit po avizovaném znovuotevření (2. 11.), a to až do konce listopadu. Pokud by se uzavření škol protáhlo, umožníme učitelům otestovat žáky ještě v následujících dvou týdnech po termínu obnovení prezenční výuky. Prioritou je v tuto chvíli dokončení testování 1. kola, a bude-li to nutné, posuneme kvůli tomu i termín 2. kola (krajského), které je prozatím plánováno na 15. 12. 2020.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem žákům i učitelům pevné zdraví!

Označeno v Uncategorized

Rozhovor s vítězkou 2019/2020

 

Označeno v Uncategorized

Rozhovor s nejlepší učitelkou 2019/2020

 

Označeno v Uncategorized

Závěrečná tisková zpráva 2019/2020

 

Označeno v Uncategorized

Předání cen výhercům

Z důvodu pandemie koronaviru se nemohlo uskutečnit slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, a tak předání cen proběhlo individuálně a za přísných hygienických podmínek v prostorách agentury Czech marketing, která klání organizuje. Oceněno bylo 34 finalistů, 12 projektových týmů, 5 učitelů a 5 škol. Žáci i učitelé si odnesli velmi hodnotné ceny, za což patří velké poděkování všem partnerům soutěže. Kompletní pořadí všech kategorií najdete zde. Děkujeme školám za účast v soutěži a věříme, že příští ročník Mladého chemika proběhne již za standardních podmínek…

Označeno v Uncategorized

Slavnostní vyhlášení výsledků 18. 3. 2020 zrušeno

Z důvodu rozhodnutí vlády o zákazu konání společenských akcí s účastí vyšší než 100 osob jsme byli nuceni zrušit slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se mělo uskutečnit 18. 3. 2020 v prostorách pardubického ABC klubu. Náhradní termín zatím není stanoven, počkáme, jak se situace bude vyvíjet. Pokud bychom akci nemohli uspořádat do konce dubna, zveřejnili bychom výsledky letošního ročníku na webu soutěže a ceny předali výhercům  individuálně. Všechny zúčastněné školy budeme o dalších krocích informovat.

Děkujeme za pochopení.

Označeno v Uncategorized

3. tisková zpráva 2019/2020

 

Označeno v Uncategorized

Projektový den přinesl řadu detektivních zápletek

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se v prostorách SPŠCH Pardubice uskutečnil projektový den soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Slavnostního zahájení se ujal ředitel pořádající školy Jan Ptáček, na kterého navázali zástupci generálních partnerů soutěže: člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství Bohumil Bernášek, personální ředitelka společnosti Synthesia Olga Marečková, vedoucí personálního odboru společnosti Lučební závody Draslovka Kolín Kateřina Buřivalová, vedoucí Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Karel Ventura a produktový manažer společnosti Metrohm Česká republika Matěj Stočes. Souběžně s projektovým dnem proběhlo jednání PR výboru vybraných členů Svazu chemického průmyslu ČR, jehož zástupci se spolu s partnery soutěže zapojili do prohlídky a hodnocení vystavených projektů. Letošní téma znělo Chemik na stopě zločinu a zaměřilo se na možnosti využití chemie v kriminalistice. Všechny soutěžní týmy předvedly velmi kreativní výkony a velkou dávku fantazie. Žáci si vytvořili vlastní detektivní případy, v rámci kterých pátrali po fiktivních zločincích, řešili historické kauzy s kriminálním pozadím, zabývali se možnostmi otravy podomácku vyrobeným alkoholem, usvědčovali pachatele metodami forenzní chemie apod. Nechyběly ani poutavé počítačové animace, krátké filmy, divadelní scénky nebo hudební vystoupení. Všem týmům děkujeme za příjemný zážitek, úroveň zpracování témat byla tradičně vysoká.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií soutěže se uskuteční v rámci zábavného odpoledne 18. 3. 2020ABC klubu na Olšinkách v Pardubicích. Kromě předání atraktivních cenbohatého doprovodného programu se dozvíme i jména těch soutěžících, kteří postoupili do celostátního finále jednotlivců. To pořádá 9. 6. 2020 Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT.

Pozvánky na slavnostní vyhlášení včas rozešleme všem zúčastněným školám.

Označeno v Uncategorized

2. tisková zpráva 2019/2020

 

Označeno v Uncategorized

Proběhlo finále jednotlivců

Ve středu 15. 1. 2020 se v laboratořích SPŠCH Pardubice uskutečnilo regionální finále jednotlivců soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. 34 finalistů z 26 základních škol změřilo své síly v laboratorních dovednostech. Úkolem žáků bylo vypracovat laboratorní úlohu zaměřenou na určování neznámých látek v roztocích. Pro finalisty i jejich učitele si lektoři SPŠCH připravili doprovodný program orientovaný na problematiku výbušnin a pyrotechniky. Žáci i učitelé si mohli také vyzkoušet svoje střelecké dovednosti v prostorách laserové střelnice. Již tradičně byla součástí finálového dne exkurze učitelů ve společnosti Synthesia. Tentokrát učitelé navštívili nejmodernější výrobnu nitrocelulózy včetně čističky odpadních vod. Kompletní výsledky soutěže budou oznámeny 18. března 2020 v rámci zábavného odpoledne v pardubickém ABC klubu. Šest nejlepších regionálních finalistů postoupí do celostátního finále, které se uskuteční 9. června 2020 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Označeno v Uncategorized