Videoklip – slavnostní vyhlášení výsledků 2018/2019

Označeno v Uncategorized

Rozhovor s vítězem 2018/2019

 

Označeno v Uncategorized

Rozhovor s nejlepší učitelkou 2018/2019

 

Označeno v Uncategorized

Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže

Ve středu 20. března 2019 se v prostorách pardubického ABC klubu konalo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen. Slavnostního zahájení se ujal ředitel SPŠCH Pardubice Jan Ptáček a významní hosté z řad partnerů soutěže: vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss, personální ředitelka společnosti Synthesia Olga Marečková, děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Petr Kalenda, tiskový mluvčí společnosti Explosia Martin Vencl, vedoucí personálního odboru Lučebních závodů Draslovka Kolín Kateřina Buřivalová a personální ředitel společnosti AVX Czech Republic Lanškroun Martin Lichtenberk. Všichni finalisté, účastníci soutěže projektů a pět nejlepších učitelů bylo oceněno hodnotnými cenami, ti nejlepší si odnesli tablet, chytrý telefon, elektronickou čtečku, externí záložní disky, přenosnou laboratoř a mnoho dalších cen od partnerů soutěže. Prvních šest žáků z kategorie jednotlivců navíc postoupilo do celostátního finále, které se uskuteční 11. června v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V rámci slavnostního předávání cen byla udělena i zvláštní ocenění. Čestné uznání za mimořádné zásluhy v oblasti rozvíjení zájmu žáků o technické obory a technické vzdělávání získala společnost AVX Czech Republic Lanškroun v zastoupení personálního ředitele Martina Lichtenberka. Odlehčení nabídl zábavný program v podobě tanečního vystoupení Pohybového studia Hroch, sportovní exhibice klubu Karate Lions Pardubice a ukázek efektních pokusů žáků SPŠCH Pardubice. Navštívit bylo možné také kadeřnický salon, kde odvážní hosté experimentovali se svým účesem. Blahopřejeme všem oceněným žákům i učitelům a držíme palce šesti finalistům, kteří budou reprezentovat náš region v národním finále!

Označeno v Uncategorized

Závěrečná tisková zpráva 2018/2019

 

Označeno v Uncategorized

Soutěž projektů nabídla řadu skvělých nápadů

Ve středu 14. 2. 2019 se v prostorách SPŠCH Pardubice uskutečnil projektový den soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, který letos probíhal souběžně s mezinárodním projektem CoCo+. Slavnostního zahájení se ujal ředitel pořádající školy Jan Ptáček, na kterého navázali zástupci generálních partnerů: děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Petr Kalenda, vedoucí personálního odboru společnosti Lučební závody Draslovka Kolín Kateřina Buřivalová, vedoucí organizačního a vzdělávacího oddělení odboru školství Pardubického kraje Ing. Miloslava Drábková, tiskový mluvčí společnosti Explosia Martin Vencl a personální ředitel společnosti AVX Czech republic Lanškroun Martin Lichtenberk. Jedenáct týmů základních škol a sedm středoškolských týmů z Norska, Portugalska, Chorvatska a České republiky představilo projekty na téma Zelená chemie. Všechny soutěžní týmy předvedly velmi kreativní výkony a velkou dávku fantazie. Řešila se např. problematika odpadů a jejich recyklace, zelená klimatizace, využití zelené minerální vaty nebo chov ryb a pěstování rostlin ekologickým způsobem aquaponie. Nechyběly ani poutavé počítačové animace, krátké divadelní scénky, pěvecká vystoupení a nápadité taneční choreografie. Všem týmům děkujeme za příjemný zážitek, úroveň zpracování témat byla tradičně vysoká.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií soutěže se uskuteční v rámci zábavného odpoledne 20. 3. 2019 v ABC klubu na Olšinkách v Pardubicích. Kromě předání atraktivních cen a bohatého doprovodného programu se dozvíme i jména těch soutěžících, kteří postoupili do celostátního finále jednotlivců. To pořádá 11. 6. 2019 Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT.

Pozvánky na slavnostní vyhlášení včas rozešleme všem zúčastněným školám.

Označeno v Uncategorized

3. tisková zpráva 2018/2019

 

Označeno v Uncategorized

Proběhlo finále jednotlivců

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 se v laboratořích SPŠCH Pardubice uskutečnilo regionální finále jednotlivců soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. 30 finalistů z 20 základních škol změřilo své síly v laboratorních dovednostech. Úkolem žáků bylo vypracovat laboratorní úlohu zaměřenou na určování hmotnostní koncentrace roztoku chloridu sodného. Pro finalisty i jejich učitele si lektoři SPŠCH připravili doprovodný program s názvem Chemie vážně i nevážně – kurz netradičních pokusů, který nabídl řadu působivých experimentů. Součástí finálového dne byla také exkurze učitelů ve společnosti Synthesia. Učitelé se zúčastnili prezentace s názvem Sluneční vitamín v Synthesii a poté absolvovali prohlídku nejmodernějších výrobních provozů určených pro farmaceutickou výrobu. Kompletní výsledky soutěže budou oznámeny 20. března 2019 v rámci zábavného odpoledne v pardubickém ABC klubu na Olšinkách. Šest nejlepších regionálních finalistů postoupí do celostátního finále, které se uskuteční 11. června 2019 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Označeno v Uncategorized

2. tisková zpráva 2018/2019

 

Označeno v Uncategorized

Proběhla krajská kola soutěže

Ve dnech 11. 12.–13. 12. 2018 se v našem regionu uskutečnila krajská kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Nejprve v prostorách SPŠCH Pardubice (Pardubický, Královéhradecký a Středočeský kraj), poté v učebnách ZŠ Jana Harracha JilemniceZŠ Husova Liberec (Liberecký kraj) a nakonec ve třídách ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina). Celkem se krajských kol zúčastnilo 417 žáků ze 145 ZŠ. Společnost Synthesia připravila učitelům doprovodný program s názvem Oxycelulóza – od přírodní bavlny až na operační sál, v rámci kterého byly představeny nejmodernější způsoby výroby zdravotnických materiálů včetně jejich využití a použití v praxi. Třicet nejúspěšnějších žáků postupuje do regionálního finále (17. 1. 2019), pozvánky budou rozeslány dva týdny před akcí. Kompletní výsledky krajských kol najdete zde.

Označeno v Uncategorized