Startuje 15. ročník soutěže, přihlášky zde

Patnáctý ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, který proběhne ve školním roce 2021–2022, odstartuje v průběhu měsíce září. Základní školy se mohou přihlašovat na této adrese:
cebis@czech-marketing.com

I v letošním roce jsme pro žáky připravili napínavé klánívelmi atraktivní ceny.

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude soutěž realizována distančně v on-line prostoru.

Označeno v Uncategorized

Prezentace soutěže 2020–2021

Označeno v Uncategorized

Mladý chemik v ČT

Protože Česká televize projevila zájem o soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, zástupci pořadatelů celostátního finále vystoupili 14. 6. 2021 na ČT2 v pořadu Dobré ráno. Mladého chemika reprezentovali Dr. Ing. Jan Kvarda, projektový manažer Svazu chemického průmyslu ČR, a Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy a propagaci Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Na oba pětiminutové vstupy se můžete podívat zde:

  1. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/321291310020055/obsah/846786-soutez-mlady-chemik/
  2. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/321291310020055/obsah/846796-vyhodnoceni-fb-ankety-soutez-mlady-chemik/

Označeno v Uncategorized

Závěrečná tisková zpráva

 

Označeno v Uncategorized

Vyhlášení výsledků a předání cen výhercům

Ve čtvrtek 27. 5. 2021 proběhlo v prostorách agentury Czech marketing, která soutěž organizačně zajišťuje, vyhlášení výsledků a předání cen výhercům. Oceněno bylo 30 finalistů, 8 projektových týmů, 5 učitelů5 škol. Žáci i učitelé si odnesli velmi hodnotné ceny, za což patří velké poděkování partnerům soutěže. Kompletní pořadí všech kategorií najdete zde. Děkujeme žákům i učitelům za účast v soutěži a věříme, že příští ročník Mladého chemika proběhne již za standardních podmínek a slavnostní vyhlášení výsledků se bude moci uskutečnit v podobě společenské události…

Označeno v Uncategorized

Regionální finále proběhlo formou on-line testu

Ve středu 21. 4. 2021 se uskutečnilo regionální finále soutěže, které bylo z důvodu protiepidemických nařízení realizováno distančně formou on-line testu. 290 žáků ze všech zúčastněných krajů absolvovalo náročnější test teoretických znalostí, který se skládal z 22 otázek zaměřených na obtížnější názvosloví, správný zápis reakcí, vyčíslování rovnic, chemické výpočty a další chemické znalosti. Na vypracování testu byl stanoven limit 70 minut. Z pardubického regionu soutěžilo 30 žáků, přičemž 6 nejlepších postoupilo do celostátního finále (15. 6. 2021, distančně formou on-line testu). Termín vyhlášení výsledků a předání cen regionálního kola bude oznámen v průběhu května, až se otevřou druhé stupně základních škol a bude možné dokončit soutěž projektů. O konkrétním termínu budou všichni učitelé včas informováni.

Všem postupujícím do národního kola přejeme mnoho úspěchů v celostátním finále!

Označeno v Uncategorized

2. tisková zpráva 2020/2021

 

Označeno v Uncategorized

Termín a způsob provedení regionálního finále

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se regionální finále uskuteční distančně formou on-line testu dne 21. 4. 2021. Všichni žáci i učitelé včas obdrží informační a ověřovací e-maily s přístupovými odkazy. On-line test náročnějším způsobem prověří teoretické znalosti soutěžících. Pokud to situace dovolí, budou žáci testováni ve škole, pokud ne, absolvují test v domácím prostředí.

Děkujeme za pochopení a přejeme mnoho úspěchů v soutěži!

Označeno v Uncategorized

Proběhla krajská kola soutěže

V úterý 26. 1. 2021 se uskutečnila krajská kola soutěže, která z důvodu pandemie covid-19 probíhala distančně formou on-line testu. 880 žáků ze všech zúčastněných krajů absolvovalo test teoretických znalostí, který se skládal z 34 otázek zaměřených na základní chemické vědomosti: určování prvků, správné názvosloví, vyčíslování rovnic, chemické výpočty, poznávání laboratorního vybavení apod. Na vypracování testu byl stanoven limit 70 minut. Z pardubického regionu postoupilo 31 nejúspěšnějších řešitelů do regionálního finále, které prověří laboratorní dovednosti soutěžících. Termín regionálního finále je stanoven na 25. 2. 2021, ale v případě nepříznivé epidemiologické situace se může změnit. Pokud dojde k posunutí termínu, učitelé o tom budou včas informováni.

Kompletní výsledky krajských kol najdete zde.

Všem postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalších fázích soutěže!

Označeno v Uncategorized

1. tisková zpráva 2020/2021

 

Označeno v Uncategorized