Proběhlo finále jednotlivců

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 se v laboratořích SPŠCH Pardubice uskutečnilo regionální finále jednotlivců soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. 30 finalistů z 20 základních škol změřilo své síly v laboratorních dovednostech. Úkolem žáků bylo vypracovat laboratorní úlohu zaměřenou na určování hmotnostní koncentrace roztoku chloridu sodného. Pro finalisty i jejich učitele si lektoři SPŠCH připravili doprovodný program s názvem Chemie vážně i nevážně – kurz netradičních pokusů, který nabídl řadu působivých experimentů. Součástí finálového dne byla také exkurze učitelů ve společnosti Synthesia. Učitelé se zúčastnili prezentace s názvem Sluneční vitamín v Synthesii a poté absolvovali prohlídku nejmodernějších výrobních provozů určených pro farmaceutickou výrobu. Kompletní výsledky soutěže budou oznámeny 20. března 2019 v rámci zábavného odpoledne v pardubickém ABC klubu na Olšinkách. Šest nejlepších regionálních finalistů postoupí do celostátního finále, které se uskuteční 11. června 2019 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Označeno v Uncategorized

2. tisková zpráva 2018/2019

 

Označeno v Uncategorized

Proběhla krajská kola soutěže

Ve dnech 11. 12.–13. 12. 2018 se v našem regionu uskutečnila krajská kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Nejprve v prostorách SPŠCH Pardubice (Pardubický, Královéhradecký a Středočeský kraj), poté v učebnách ZŠ Jana Harracha JilemniceZŠ Husova Liberec (Liberecký kraj) a nakonec ve třídách ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina). Celkem se krajských kol zúčastnilo 417 žáků ze 145 ZŠ. Společnost Synthesia připravila učitelům doprovodný program s názvem Oxycelulóza – od přírodní bavlny až na operační sál, v rámci kterého byly představeny nejmodernější způsoby výroby zdravotnických materiálů včetně jejich využití a použití v praxi. Třicet nejúspěšnějších žáků postupuje do regionálního finále (17. 1. 2019), pozvánky budou rozeslány dva týdny před akcí. Kompletní výsledky krajských kol najdete zde.

Označeno v Uncategorized

1. tisková zpráva 2018/2019

 

Označeno v Uncategorized

Školní kola ukončena, blíží se krajská kola

V polovině listopadu byla ukončena školní kola, kterých se zúčastnilo 176 základních škol pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Kraje Vysočina. Z každé školy postupují 3 nejlepší žáci do krajského kola, které je zaměřeno na testování teoretických znalostí. Pro žáky z Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje proběhne krajské kolo 11. 12. 2018 v prostorách SPŠCH Pardubice, soutěžící z Libereckého kraje zamíří 12. 12. 2018 do ZŠ Jana Harracha v Jilemnici nebo do ZŠ Husova v Liberci a žáci z Kraje Vysočina absolvují test 13. 12. 2018 v učebnách ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě. Pozvánky do krajských kol s harmonogramem soutěžního dne budou rozeslány učitelům do konce listopadu. Všem mladým chemikům, kteří postoupili do druhého patra soutěže, blahopřejeme a přejeme úspěšné zdolání testu!

Označeno v Uncategorized

Přihlášky do soutěže

Dvanáctý ročník regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, který proběhne ve školním roce 2018-2019, odstartoval v průběhu měsíce září. Základní školy se mohou do konce října přihlašovat na této adrese: cebis@czech-marketing.com.

I v letošním roce jsme pro žáky připravili napínavé klání, zábavný programvelmi atraktivní ceny.

Označeno v Uncategorized

Odešel vynikající pedagog Petr Císař

S lítostí vám oznamujeme, že dne 10. 5. 2018 nás ve věku nedožitých 68 let nečekaně opustil vynikající učitel a propagátor chemie Mgr. Petr Císař. Tento dlouholetý pedagog pardubické ZŠ Polabiny 3 dokázal během své učitelské dráhy vychovat nejednu generaci nadšených chemiků a jeho žáci patřili vždy k nejlepším v naší soutěži. Sám celkem čtyřikrát získal titul nejlepšího učitele chemie. Petr Císař se stal významnou a nepřehlédnutelnou pedagogickou osobností našeho regionu a za jeho celoživotní obětavou práci mu patří velké poděkování. Čest jeho památce!

Označeno v Uncategorized

Videoklip – slavnostní vyhlášení výsledků 2018

Označeno v Uncategorized

Rozhovor s vítězem 2017/2018

 

Označeno v Uncategorized

Rozhovor s nejlepší učitelkou 2017/2018

 

Označeno v Uncategorized