Odešel vynikající pedagog Petr Císař

S lítostí vám oznamujeme, že dne 10. 5. 2018 nás ve věku nedožitých 68 let nečekaně opustil vynikající učitel a propagátor chemie Mgr. Petr Císař. Tento dlouholetý pedagog pardubické ZŠ Polabiny 3 dokázal během své učitelské dráhy vychovat nejednu generaci nadšených chemiků a jeho žáci patřili vždy k nejlepším v naší soutěži. Sám celkem čtyřikrát získal titul nejlepšího učitele chemie. Petr Císař se stal významnou a nepřehlédnutelnou pedagogickou osobností našeho regionu a za jeho celoživotní obětavou práci mu patří velké poděkování. Čest jeho památce!

Označeno v Uncategorized

Videoklip – slavnostní vyhlášení výsledků 2018

Označeno v Uncategorized

Rozhovor s vítězem 2017/2018

 

Označeno v Uncategorized

Rozhovor s nejlepší učitelkou 2017/2018

 

Označeno v Uncategorized

Závěrečná tisková zpráva 2017/2018

 

Označeno v Uncategorized

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen

Ve středu 4. dubna 2018 se v prostorách pardubického ABC Klubu konalo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen. Slavnostního zahájení se ujal ředitel SPŠCH Pardubice Jan Ptáček a významní hosté z řad partnerů soutěže: generální ředitel společnosti Synthesia Josef Liška, děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Petr Kalenda, generální ředitel společnosti Explosia Josef Tichý a vedoucí personálního odboru společnosti Lučební závody Draslovka Kolín Kateřina Buřivalová. Žáky přišla pozdravit také loňská vítězka regionálního kola Vanesa Víšková. Všichni finalisté byli oceněni, ti nejlepší si odnesli iPad, chytrý telefon, elektronickou čtečku, externí záložní disky a mnoho dalších hodnotných cen. Prvních šest žáků z kategorie jednotlivců navíc postoupilo do celostátního finále, které se uskuteční 12. června v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V rámci slavnostního předávání cen byla udělena i zvláštní ocenění. Čestné uznání za mimořádné zásluhy v oblasti rozvíjení zájmu žáků o technické obory a technické vzdělávání získala společnost Explosia v zastoupení generálního ředitele Josefa Tichého. Cenu za organizaci si odnesla Kristýna Pleskotová ze SPŠCH Pardubice. Odlehčení nabídl zábavný program v podobě tanečního vystoupení Pohybového studia Hroch, magické exhibice kouzelníka Davida Kopeckéhoefektních pokusů žáků SPŠCH Pardubice. Navštívit bylo možné také kosmetický salon, kde odvážní hosté experimentovali se svým zevnějškem. Samotný závěr akce patřil kouzelnickému workshopu a hudební produkci profesionálního DJ.

Označeno v Uncategorized

4. tisková zpráva 2017/2018

 

Označeno v Uncategorized

Projektový den nabídl řadu skvělých nápadů

Ve středu 7. 2. 2018 se v prostorách SPŠCH Pardubice uskutečnil projektový den soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Slavnostního zahájení se ujal ředitel pořádající školy Jan Ptáček, na kterého navázali zástupci generálních partnerů: personální ředitelka společnosti Synthesia Olga Marečková, proděkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Karel Ventura, vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss a tiskový mluvčí společnosti Explosia Martin Vencl. Čtrnáct soutěžních týmů představilo projekty na téma Automobil očima chemika. Soutěžní týmy předvedly velmi kreativní výkony a velkou dávku fantazie. K vidění byl například funkční model auta budoucnosti na vodíkový pohon, řešila se problematika zámků a možnosti zabezpečení vozidel, funkčnost brzdového systému nebo ekologický dopad výfukových zplodin. Nechyběly ani poutavé výpravy do historie automobilu, krátké divadelní scénky a nápadité taneční choreografie. V jedné třídě dokonce zazněla i rocková píseň na téma dopravy MHD. Všem týmům děkujeme za příjemný zážitek, úroveň zpracování témat byla tradičně vysoká.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií soutěže se uskuteční v rámci zábavného odpoledne 4. 4. 2018ABC klubu na Olšinkách v Pardubicích. Kromě předání atraktivních cenbohatého doprovodného programu se dozvíme i jména těch soutěžících, kteří postoupili do celostátního finále jednotlivců. To pořádá 12. 6. 2018 Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČRMŠMT.

Pozvánky na slavnostní vyhlášení včas rozešleme všem zúčastněným školám.

Označeno v Uncategorized

3. tisková zpráva 2017/2018

 

Označeno v Uncategorized

Proběhlo finále jednotlivců

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 se v laboratořích SPŠCH Pardubice uskutečnilo regionální finále jednotlivců soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. 28 finalistů z 21 základních škol změřilo své síly v laboratorních dovednostech. Úkolem žáků bylo vypracovat dvě nenáročné laboratorní úlohy ve vyměřeném čase 90 minut. Pro finalisty i jejich učitele si lektoři SPŠCH připravili doprovodný program s názvem Kurz netradičních pokusů, který nabídl řadu jednoduchých, ale působivých experimentů. Součástí finálového dne byla také exkurze učitelů ve společnosti Synthesia. Učitelé obdrželi nápadité výukové materiály, které vznikly právě v Synthesii, a poté absolvovali prohlídku nejmodernějších výrobních prostor kyseliny dusičné a sírové. Své teoretické poznatky tak mohli porovnat s realitou v praxi. Kompletní výsledky soutěže budou oznámeny 4. dubna 2018 v rámci zábavného odpoledne v pardubickém ABC klubu na Olšinkách. Šest nejlepších regionálních finalistů postoupí do celostátního finále, které se uskuteční 12. června 2018 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Označeno v Uncategorized