Regionální finále proběhlo formou on-line testu

Ve středu 21. 4. 2021 se uskutečnilo regionální finále soutěže, které bylo z důvodu protiepidemických nařízení realizováno distančně formou on-line testu. 290 žáků ze všech zúčastněných krajů absolvovalo náročnější test teoretických znalostí, který se skládal z 22 otázek zaměřených na obtížnější názvosloví, správný zápis reakcí, vyčíslování rovnic, chemické výpočty a další chemické znalosti. Na vypracování testu byl stanoven limit 70 minut. Z pardubického regionu soutěžilo 30 žáků, přičemž 6 nejlepších postoupilo do celostátního finále (15. 6. 2021, distančně formou on-line testu). Termín vyhlášení výsledků a předání cen regionálního kola bude oznámen v průběhu května, až se otevřou druhé stupně základních škol a bude možné dokončit soutěž projektů. O konkrétním termínu budou všichni učitelé včas informováni.

Všem postupujícím do národního kola přejeme mnoho úspěchů v celostátním finále!

Označeno v Uncategorized