Projektový den se zaměřil na alternativní zdroje energie

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 se v prostorách SPŠCH Pardubice uskutečnil projektový den soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Slavnostního zahájení se ujal ředitel pořádající školy Jan Ptáček a zástupci generálních partnerů soutěže: vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss, personální ředitelka společnosti Synthesia Olga Marečková, vedoucí Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek Fakulty chemicko-technologické David Veselý, ředitel Výzkumného ústavu průmyslové chemie a člen představenstva společnosti Explosia Kamil Dudek, manažer pro klíčové zákazníky společnosti ORLEN OIL Luboš Patočka a projektový manažer Svazu chemického průmyslu České republiky Jan Kvarda. Jedenáct soutěžních týmů představilo projekty na téma Chemie a energie. Všechny týmy předvedly velmi kreativní výkony, velkou dávku fantazie a vynikající komunikační dovednosti. K vidění byly např. projekty s názvy Elektromobilita, Energie, která nás zachrání, Alternativa nejen pro Eskymáky, Voda proti větru nebo Pohádka o Hostětíně. Nechyběly ani funkční modely elektráren, tematická videa nebo divadelní scénky a pěvecká i recitační vystoupení. Děkujeme soutěžícím za osvěžující zážitek, úroveň jejich prezentací byla skutečně vysoká.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií soutěže se uskuteční v rámci zábavného odpoledne 22. 3. 2023ABC klubu na Olšinkách v Pardubicích. Kromě předání atraktivních cenbohatého doprovodného programu se dozvíme i jména těch soutěžících, kteří postoupili do celostátního finále jednotlivců. Národní finále pořádá 13. 6. 2023 Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT.

Pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků budou včas rozeslány všem zúčastněným školám.

Označeno v Uncategorized