Proběhla krajská kola soutěže

V úterý 26. 1. 2021 se uskutečnila krajská kola soutěže, která z důvodu pandemie covid-19 probíhala distančně formou on-line testu. 880 žáků ze všech zúčastněných krajů absolvovalo test teoretických znalostí, který se skládal z 34 otázek zaměřených na základní chemické vědomosti: určování prvků, správné názvosloví, vyčíslování rovnic, chemické výpočty, poznávání laboratorního vybavení apod. Na vypracování testu byl stanoven limit 70 minut. Z pardubického regionu postoupilo 31 nejúspěšnějších řešitelů do regionálního finále, které prověří laboratorní dovednosti soutěžících. Termín regionálního finále je stanoven na 25. 2. 2021, ale v případě nepříznivé epidemiologické situace se může změnit. Pokud dojde k posunutí termínu, učitelé o tom budou včas informováni.

Kompletní výsledky krajských kol najdete zde.

Všem postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalších fázích soutěže!

Označeno v Uncategorized