Předání cen výhercům

Z důvodu pandemie koronaviru se nemohlo uskutečnit slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, a tak předání cen proběhlo individuálně a za přísných hygienických podmínek v prostorách agentury Czech marketing, která klání organizuje. Oceněno bylo 34 finalistů, 12 projektových týmů, 5 učitelů a 5 škol. Žáci i učitelé si odnesli velmi hodnotné ceny, za což patří velké poděkování všem partnerům soutěže. Kompletní pořadí všech kategorií najdete zde. Děkujeme školám za účast v soutěži a věříme, že příští ročník Mladého chemika proběhne již za standardních podmínek…

Označeno v Uncategorized